เข้าใช้งานในฐานะ บุคคลทั่วไป
 
ชื่อเข้าระบบ :
รหัสผ่าน :
 
 
  ลืมรหัสผ่าน    
 
 
 
  คำแนะนำ
 
  เรียนรู้ผ่าน LEARNING OBJECTS
  เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้
  ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้
  ลงชื่อเยี่ยมชม
  ข้อมูลผู้จัดทำ
 
 
เข้าชม 1281739 ครั้ง
สมาชิก 1403 รหัส
วิดีโอออนไลน์ 128045 ครั้ง
ดาวน์โหลด 23777 ครั้ง
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลงชื่อเยี่ยมชม-ให้คำแนะนำ
 
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยครับ
ชื่อ - สกุล :
โรงเรียน :
ข้อความ :
 
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 099  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เนตรนภา  
 โรงเรียน : บ้านละมงค์  
 ข้อความ : บอกคำตอบ  
 วันที่ : 2020-09-02 18:36:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 098  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เนตรนภา  
 โรงเรียน : บ้านละมงค์  
 ข้อความ : บอกคำตอบ  
 วันที่ : 2020-09-02 18:36:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 097  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุดารัตน์ มีทรัพย์กว้าง  
 โรงเรียน : ชุมชนบ้านหมอกจำแป่  
 ข้อความ : เนื้อหาน่าสนใจ  
 วันที่ : 2020-09-01 13:39:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 096  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณภัทศร แอบจันอัด  
 โรงเรียน : ขามสะแกแสง  
 ข้อความ : สื่อน่าสนใจ  
 วันที่ : 2020-08-19 20:50:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 095  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปณิตา ลับดีพะเนาว์  
 โรงเรียน : บุญวัฒนา  
 ข้อความ : เนื้อหาน่าสนใจมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2020-08-17 22:04:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 094  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วาริณี พรมศรี  
 โรงเรียน : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  
 ข้อความ : น่าสนใจมากค่ะ  
 วันที่ : 2020-08-17 12:07:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 093  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พัชริญา  
 โรงเรียน : มัธยมวานรนิวาส  
 ข้อความ : บอกคำตอบ  
 วันที่ : 2020-08-14 09:30:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 092  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เสาวรัตน์ ราชพิมาย  
 โรงเรียน : สตึก  
 ข้อความ : สื่อเป็นประโยชน์ค่ะ  
 วันที่ : 2020-08-10 14:30:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 090  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จุฑาพร นาครอด  
 โรงเรียน : สิชลคุณาธารวิทยา  
 ข้อความ : สื่อเป็นประโยชน์มากค่ะ  
 วันที่ : 2020-08-09 09:03:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 088  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สมชัย รัตนพันธ์  
 โรงเรียน : โรงเรียนเเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อดีๆๆที่ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียน  
 วันที่ : 2020-07-22 13:18:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 087  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สมศรี จำปา  
 โรงเรียน : บางโพ  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อดีๆ  
 วันที่ : 2020-07-20 10:24:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 086  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุปามาศ คงสตรี  
 โรงเรียน : มัธยมบ้านแก้งวิทยา  
 ข้อความ : อยากได้เนื้อหาไว้สอนนักเรียนค่ะ เพื่อให้เด็กๆๆรักวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ  
 วันที่ : 2020-07-09 02:55:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 084  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ไพศาล ตันติสาโร  
 โรงเรียน : สายธรรมจันทร์  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อดีๆ  
 วันที่ : 2020-07-07 16:27:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 083  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายอนุวัฒน์ มั่งคั่ง  
 โรงเรียน : บำเหน็จณรงค์วิทยาคม  
 ข้อความ : ขอบพระคุณอาจารย์มากครับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ม.ต้น สามารถนำมาใช้ประกอบการสอนได้ ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้ัอหามากขึ้นครับ  
 วันที่ : 2020-07-05 09:45:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 082  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ยุวภา ยนสำอาง  
 โรงเรียน : ศรีกระนวนวิทยาคม  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อการสอนที่ดีมากๆนะคะ เด็กๆชอบมากคะ  
 วันที่ : 2020-07-03 10:29:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 081  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศิริพร ทานะเวช  
 โรงเรียน : ป่าติ้ววิทยา  
 ข้อความ : ขอบคุณคุณครูที่เผยแพร่ให้ได้นำไปปรับใช้กับนักเรียน เป็นสื่อที่ดีมากค่ะ  
 วันที่ : 2020-07-02 00:20:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 080  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุพรรษา เกษมสุข  
 โรงเรียน : บัวหลวง  
 ข้อความ : ????????  
 วันที่ : 2020-07-01 17:19:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 079  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : แก้วตา ภูพานทอง  
 โรงเรียน : ยโสธรพิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ขอบคุณคุณครูที่จัดทำสื่อดีๆออกมาเผยแพร่ เป็นสื่อที่น่าสนใจดี ขอชื่นชมค่ะ  
 วันที่ : 2020-06-26 21:45:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 078  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อาดุน ช้างแก้วมณี  
 โรงเรียน : ศรียานุสรณ์ จันทบุรี  
 ข้อความ : ชื่นชม ครับ ขอให้ผลของความดี จากการคิด ทำ สื่อดีดี ให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป  
 วันที่ : 2020-06-14 17:39:13  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 077  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวนิภาวดี ศรีเดชา  
 โรงเรียน : โยธินบำรุง  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อดีๆ ที่น่าสนใจนะคะ  
 วันที่ : 2020-06-11 12:09:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 075  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวสงกรานต์ ดำรงค์ไทย  
 โรงเรียน : ทัพพระยาพิทยา  
 ข้อความ : ขอขอบคุณสำหรับสื่อที่อาจารย์จัดทำขึ้นและเผยแพร่ให้ได้นำไปปรับใช้กับนักเรียนนะคะ เป็นสื่อที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ  
 วันที่ : 2020-06-05 16:55:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 074  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อัมรา ก่องแก้ว  
 โรงเรียน : อัสสัมชัญคอนแวนต์  
 ข้อความ : ขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะที่ทำสื่อดีๆ สวยงามเพื่อให้นำไปใช้กับนักเรียนได้  
 วันที่ : 2020-06-03 18:54:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 073  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รำไพร สุตนนท์  
 โรงเรียน : สตรีวัดระฆัง  
 ข้อความ : ขอสมัครเป็นสมาชิก ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 วันที่ : 2020-05-29 12:46:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 072  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางชวรรษวรรณ เดชมา  
 โรงเรียน : ศรีวิชัยวิทยา  
 ข้อความ : ขอบคุณมากๆนะคะ ที่เผยแพร่สื่อดีๆเพื่อให้สามารถนำไปใช้สอนนักเรียน  
 วันที่ : 2020-05-21 11:10:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 071  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางนันทนา อิศโร  
 โรงเรียน : สตูลวิทยา  
 ข้อความ : ขอบคุณมากๆนะคะ ที่เผยแพร่สื่อดีๆเพื่อให้สามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้  
 วันที่ : 2020-05-19 12:47:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 070  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายละออง นิลทสุข  
 โรงเรียน : สระบุรีวิทยาคม  
 ข้อความ : ขอบคุณที่ผลิตสื่อดีๆเพื่อพัฒนาการศึกษาครับ  
 วันที่ : 2020-05-14 14:33:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 069  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บุญธรรม แท้สูงเนิน  
 โรงเรียน : สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"  
 ข้อความ : ขอบคุณมากที่เผยแพร่สื่อดีๆให้ค่ะ  
 วันที่ : 2020-05-12 09:36:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 067  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิธิดา ตาวงค์  
 โรงเรียน : ดอยงามวิทยาคม  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อการสอนนะคะ นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดีมากค่ะ  
 วันที่ : 2020-05-02 13:30:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 066  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รุ่งอรุณ พินิจกาญจน์  
 โรงเรียน : มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  
 ข้อความ : มีสื่อที่หลากหลายดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการให้ดาวน์โหลดสื่อนะค่ะ  
 วันที่ : 2020-04-22 00:03:16  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 064  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ครูสุนีย์  
 โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อการสอนที่ช่วยทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนเข้ามากขึ้น ขอบพระคุณมากค่ะ  
 วันที่ : 2020-03-30 19:16:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 063  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ครูเอนก  
 โรงเรียน : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  
 ข้อความ : สื่อคุณครูยอดเยี่ยมดีมากๆ ทำให้นร.เข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจนครับ ขอบพระคุณมากครับ  
 วันที่ : 2020-03-20 20:27:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 062  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รำไพร สุตนนท์  
 โรงเรียน : สตรีวัดระฆัง  
 ข้อความ : สื่อการสอนดีมากค่ะ  
 วันที่ : 2020-03-13 23:24:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 061  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : benyapa phienhasin  
 โรงเรียน : tantarak  
 ข้อความ : ขอบคุณมาที่ทำสื่อดีๆมาเพื่อเราคะ  
 วันที่ : 2020-03-06 06:07:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 060  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม  
 โรงเรียน : ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อการสอนดีดีแบบนี้นะคะ มีประโยชน์ต่อเด็กๆมากๆเลยค่ะ  
 วันที่ : 2020-02-24 21:31:39  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 059  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ครูแอน  
 โรงเรียน : บ้านเกาะเคี่ยม  
 ข้อความ : ขอบคุณที่แบ่งปันสื่อดีๆ มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากค่ะ  
 วันที่ : 2020-02-21 10:52:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 058  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย พนมศักดิ์ ปานทอง  
 โรงเรียน : หนองสนิทวิทยา  
 ข้อความ : ลำดัและอนุกรม  
 วันที่ : 2020-02-04 09:52:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 057  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บีม  
 โรงเรียน : ดุงวิทยา  
 ข้อความ : ปฏิยานุพันธ์  
 วันที่ : 2020-02-03 09:19:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 056  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางเยาวลักษณ์ วงศ์รินทร์  
 โรงเรียน : บ้านโป่งสะเก็ต  
 ข้อความ : ขอบคุณมากค่ะ สำหรับสื่อดีฟฟมีประโยชน์มากเลยค่ะ ทั้งครูและนักเรียน ขอบคุณมากจริงๆๆค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-29 10:08:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 055  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายประทวน เปไธสง  
 โรงเรียน : สหคามวิทยาคาร  
 ข้อความ : ขอขอบคุณมากครับ สำหรับสื่อและข้อมูลดีๆ เป็นประโยชน์มากต่อครู นักเรียนและผู้สนใจครับ ข้อเสนอแนะ -อยากให้ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกรายการครับ  
 วันที่ : 2020-01-29 10:01:24  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 054  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางนิตย์ยา ศรนารายณ์  
 โรงเรียน : บ้านหมอ “พัฒนานุกูล”  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อการสอนที่ดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 21:37:07  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 053  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รัชดาภรณ์ ศิริคำ  
 โรงเรียน : ชะอวดวิทยาคาร  
 ข้อความ : ชื่นชมสื่อการเรียนรู้  
 วันที่ : 2020-01-26 22:24:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 052  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุรภา หงส์ทองทิพย์  
 โรงเรียน : บัวใหญ่  
 ข้อความ : ขอบคุณสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-07 10:41:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 051  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จิตติมา ชาสุนา  
 โรงเรียน : บัวน้อยวิทยา  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อดีๆและมีประโยนช์ค่ะ  
 วันที่ : 2019-12-23 13:46:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 050  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Thanaporn  
 โรงเรียน : lomsakwittayakom  
 ข้อความ : thank you  
 วันที่ : 2019-12-19 13:19:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 049  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : โสภิชญา เพชรงาม  
 โรงเรียน : วัดป่าประดู่  
 ข้อความ : ดีมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-12-18 16:45:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 048  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปิยพล  
 โรงเรียน : อุดมดรุณี  
 ข้อความ : ขอบคุณที่เผยแพร่ครับ  
 วันที่ : 2019-12-17 18:18:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 047  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : มะลิดา บุตรมาศ  
 โรงเรียน : คึมใหญ่วิทยา  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับวิทยาทาน เป็นสื่อที่ดีและมีประโยชน์มากๆ  
 วันที่ : 2019-12-17 15:23:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 046  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางจารุณี ศาลาจันทร์  
 โรงเรียน : หนองโพธิ์วิทยาคม  
 ข้อความ : เป็นประโยชน์สำหรับคุณครูผู้สอน และนักเรียนเป็นอย่างยิ่งค่ะ ขอคุณมาก ๆ ค่ะ  
 วันที่ : 2019-12-11 09:53:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 045  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ทัศพล ปานทรัพย์  
 โรงเรียน : ภูพานวิทยา  
 ข้อความ : ขอบคุณมากครับ ที่ช่วยทำสื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากขึ้นครับ  
 วันที่ : 2019-12-04 11:19:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 044  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จุฑาภรณ์ โพธิ์จันดี  
 โรงเรียน : เมืองตลุงพิทยาสรรพ์  
 ข้อความ : สุดยอดคะ  
 วันที่ : 2019-11-27 14:38:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 043  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ฤทธิชัย ล้วนงาม  
 โรงเรียน : ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  
 ข้อความ : ดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-11-25 21:33:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 042  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ภูฉาย บำรุงตา  
 โรงเรียน : บ้านโนนกุง  
 ข้อความ : ดีครับ  
 วันที่ : 2019-11-22 13:56:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 041  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิภาพร โปหลง  
 โรงเรียน : พรศิริกุล  
 ข้อความ : สื่อการสอนน่าสนใจ ชอบค่ะ  
 วันที่ : 2019-11-09 10:13:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 040  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บุษกร คลังกลาง  
 โรงเรียน : บึงไทรพิทยาคม  
 ข้อความ : สื่อการสอนดีมากค่ะสามารถนำไปประกอบการสอนได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมากที่นำมาเผยแพร่ค่ะ  
 วันที่ : 2019-10-30 15:45:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 039  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วันวิสา ล่ามกระโทก  
 โรงเรียน : บ้านซับสะเดา  
 ข้อความ : ดีมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-09-25 09:53:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 038  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วัชรพงษ์ เจริญวัฒนา  
 โรงเรียน : หนองกระทุ่ม  
 ข้อความ : ดีครับ  
 วันที่ : 2019-09-24 11:04:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 037  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศิวกร อ่อนบุญมา  
 โรงเรียน : หินโงมพิทยาคม  
 ข้อความ : ดีมาก  
 วันที่ : 2019-09-20 23:18:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 036  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รูซี เจ๊ะโซ๊ะ  
 โรงเรียน : ส่งสริมศาสนา  
 ข้อความ : สื่อการรียนการสอนและเนือหามีความชัเจนเขาใจง่ายแลสามารถนำส่อตรงนีไปใช้ประโยชน์อย่างครบถ้วนค่ะ  
 วันที่ : 2019-09-17 15:10:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 035  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวพัชรินทร์ น้อยสวรรค์  
 โรงเรียน : โกรกพระ  
 ข้อความ : สื่อการสอนดีมากคะสามารถนำไปประกอบการสอนได้ดีเยี่ยมคะ  
 วันที่ : 2019-09-16 11:49:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 034  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิภาพร ถาวงกลาง  
 โรงเรียน : โนนหันวิทยายน  
 ข้อความ : ขอบคุณที่จัดทำให้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  
 วันที่ : 2019-09-09 11:59:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 033  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วรางค์ศิริ คูณชัยรุ่งเรือง  
 โรงเรียน : อุดรพิทยานุกูล  
 ข้อความ : เป็นสื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนที่ดีมากๆ ขอขอบคุณครูไอที่นำมาเผยแพร่  
 วันที่ : 2019-09-03 14:06:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 032  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เดชา จ่าหล้า  
 โรงเรียน : พนมไพรวิทยาคาร  
 ข้อความ : สื่อน่าสนใจมากครับ  
 วันที่ : 2019-08-05 20:16:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 031  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางนันทิยา จุลกมล  
 โรงเรียน : กุดขอนแก่นวิทยาคม  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ดี ครบถ้วน และมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะครูที่สอนหลายรหัส ขอบคุณมากคะ  
 วันที่ : 2019-07-22 19:31:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 030  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.สุพลภา โพธิ์อุดม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรรค์  
 ข้อความ : สอนเข้าใจมากๆค่ะขอบคุณที่ให้ความรู้ใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-10 07:05:39  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 029  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชัชรีย์ อินประโคน  
 โรงเรียน : ประโคนชัยพิทยาคม  
 ข้อความ : เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2019-05-13 17:40:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 028  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เอนก  
 โรงเรียน : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  
 ข้อความ : สื่ออาจารย์มีประโยชน์มากๆครับ นำไปใช้สอนเด็กๆเข้าใจดีมากๆ ครับ ขอบพระคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ  
 วันที่ : 2019-05-06 22:46:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 027  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อัคเดช ศรีพรหม  
 โรงเรียน : พรรณาวุฒาจารย์  
 ข้อความ : สื่อการเรียนรู้น่าสนใจมาก นำไปใช้ประโยชน์กับนักเรียนได้จริง ขอบคุณครับ  
 วันที่ : 2019-02-24 05:59:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 026  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : kero  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : เอกสารมีประโยชน?มากครับ  
 วันที่ : 2019-01-28 11:54:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 025  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สมจิตร  
 โรงเรียน : หงษ์ษา  
 ข้อความ : เอกสารมีประโยชน์ต่อการนำมาใช้สอนมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-21 12:25:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 024  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุทธิวรรณ อินน้อย  
 โรงเรียน : หล่มสักวิทยาคม  
 ข้อความ : สื่อการสอนมีประโยชน์กันนักเรียนมากค่ะ  
 วันที่ : 2018-12-04 16:14:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 023  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ราโมน่า รัญวาศรี  
 โรงเรียน : กำเเพงวิทยา  
 ข้อความ : เอกสารดีมากคะ  
 วันที่ : 2018-11-26 19:16:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 022  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางจริยภรณ์ รักความซื่อ  
 โรงเรียน : บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  
 ข้อความ : เอกสารดีมากคะ  
 วันที่ : 2018-07-05 10:44:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 021  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวดอกเกตุ ดวงโสมา  
 โรงเรียน : อัสสัมชัญอุบลราชธานี  
 ข้อความ : ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ แทน นร ที่คุณครู จะได้นำไปสอนเข้าต่อนะคะ  
 วันที่ : 2018-06-25 19:51:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 020  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางอรษา แสงจันทร์  
 โรงเรียน : ศรียาภัย จ.ชุมพร  
 ข้อความ : เอกสารดีมากคะ  
 วันที่ : 2018-03-30 14:01:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 019  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บัญฑิต กิมศรี  
 โรงเรียน : สะพานเลือกวิทยาคม  
 ข้อความ : เอกสารมีประโยชน์สำหรับนักเรียนมากครับ ขอบคุณมากๆครับ  
 วันที่ : 2018-02-27 14:23:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 017  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปทุมวดี พิมพ์วิชัย  
 โรงเรียน : จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  
 ข้อความ : ขอบคุณสื่อความรู้ดีๆที่ช่วยทบทวนความรู้ ชื่นชมในศักยภาพความเป็นครูด้วยค่ะ  
 วันที่ : 2018-02-15 13:39:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 016  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กมลชนก โพธิ์จันทร์  
 โรงเรียน : เด่นไม้ซุงวิทยาคม  
 ข้อความ : เป็นสื่อความรู้ที่ดีมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2018-01-27 14:48:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 015  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วีรพล เรือนไทย  
 โรงเรียน : อนุบาลพยุหะคีรี  
 ข้อความ : เป็นสื่อความรู้ที่ดีมากๆครับ  
 วันที่ : 2017-12-08 21:49:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 014  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สพรรณลักษณ์ ชื่นอิ่ม  
 โรงเรียน : ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต)  
 ข้อความ : เป็นสื่อความรู้ที่ดีมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2017-11-15 10:13:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 013  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิสาขา เหมรักษ์  
 โรงเรียน : มหาวิทยาลัยราชภัทรบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 ข้อความ : ขอบคุณสื่อความรู้ดีๆที่ช่วยทบทวนความรู้ในการเตรียมตัวเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2017-08-17 18:16:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 012  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณิชารีย์  
 โรงเรียน : เศษรบุตร  
 ข้อความ : ชอบมาก  
 วันที่ : 2017-07-26 20:52:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 011  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นงนุช อินทรโคกสูง  
 โรงเรียน : ชุมแสงชนูทิศ  
 ข้อความ : ขอบคุณมาก  
 วันที่ : 2017-06-19 14:13:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 010  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวณัฏฐธิดา หนูฟอง  
 โรงเรียน : นาหว้าพิทยาคม  
 ข้อความ : ขอบคุณมากในสื่อวิชาการที่ทำออกมาค่ะ  
 วันที่ : 2017-05-20 19:59:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 009  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พัชรีวรรณ ตั้งธนานุสนธิ์  
 โรงเรียน : สกลราชวิทยานุกูล  
 ข้อความ : ขอบคุณมากในสื่อวิชาการที่ทำออกมาค่ะ  
 วันที่ : 2017-05-18 07:55:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 008  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชณัฏฐปกรณ์ สิรินทรโสภณ  
 โรงเรียน : แสงทองวิทยา  
 ข้อความ : ขอบคุณมากครับสำหรับสื่อการเรียนดีๆแบบนี้  
 วันที่ : 2017-05-17 22:48:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 007  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาณภัทร จันทะบุตร  
 โรงเรียน : บ้านสะแร  
 ข้อความ : เป็นกำลังให้คณะทำงานผลิตสื่อออนไลน์ดีและมีคุณภาพอย่างนี้ต่อไปค่ะ  
 วันที่ : 2017-05-17 19:42:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 006  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายสนธยา เสนามนตรี  
 โรงเรียน : โนนหันวิทยายน  
 ข้อความ : ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ครูไอผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไป ครับ  
 วันที่ : 2017-04-01 16:49:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 005  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายธเนษฐ ชวาลสันตติ  
 โรงเรียน : หอวัง  
 ข้อความ : ชื่นชมครูไอเสมอมาครับ  
 วันที่ : 2017-03-30 07:15:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 004  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายกิิตติพันธ์ อาจคงหาญ  
 โรงเรียน : พระปฐมวิทยาลัย  
 ข้อความ : ขอบคุณที่ทำสื่อการสอนดีๆออกมาให้ได้หาความรู้นะครับ  
 วันที่ : 2017-01-10 10:23:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 003  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พระสมหมาย สุรปญฺโญ  
 โรงเรียน : พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่นำเสนอแล้วเข้าใจง่าย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ดีในห้องสอน ความพึงพอใจของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนแบบเดิม (โดยวิธีบรรยาย / เขียน) ขอเจริญพร  
 วันที่ : 2016-10-21 17:59:04  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 002  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พุทธวัฒน์ ประจันทร์  
 โรงเรียน : บ้านบึงมะลู  
 ข้อความ : เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เยี่ยมครับ และเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและครูได้เป็นอย่างดีครับ  
 วันที่ : 2016-10-21 13:02:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 001  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิษณุ กุณฑลบุตร  
 โรงเรียน : แกลง"วิทยสถาวร"  
 ข้อความ : เป็นเว็บที่ดีมากครับมีสื่อที่ดีเป็นแหล่วเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาสุดยอดครับอาจารย์  
 วันที่ : 2016-10-21 12:37:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เนตรนภา  
 โรงเรียน : บ้านละมงค์  
 ข้อความ : บอกคำตอบ  
 วันที่ : 2020-09-02 18:36:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เนตรนภา  
 โรงเรียน : บ้านละมงค์  
 ข้อความ : บอกคำตอบ  
 วันที่ : 2020-09-02 18:37:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Samglows  
 โรงเรียน : hellbergmikael@gmail.com  
 ข้อความ : diflucan 150 mg daily brand name wellbutrin canada where to get finasteride  
 วันที่ : 2020-09-03 03:08:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Jackglows  
 โรงเรียน : rockstromx3@aol.com  
 ข้อความ : generic propecia from india lisinopril 10 mg coupon anafranil generic  
 วันที่ : 2020-09-08 13:09:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชัชรีย์ อินประโคน  
 โรงเรียน : ประโคนชัยพิทยาคม  
 ข้อความ : สื่อน่าสนใจมากค่ะ  
 วันที่ : 2020-09-09 09:03:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รุ่งฤดี ปะวันโน  
 โรงเรียน : ขามสะเเกเเสง  
 ข้อความ : น่าสนใจ  
 วันที่ : 2020-09-24 14:49:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Nickglows  
 โรงเรียน : smithpmf@mail.com  
 ข้อความ : levitra buy how to get zoloft without a prescription generic viagra price canada cheap canadian pharmac  
 วันที่ : 2020-10-08 21:22:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กาญดา  
 โรงเรียน : บ้านดู่  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ดี น่าสนใจ  
 วันที่ : 2020-10-12 15:52:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บุญสนอง ฆารเลิศ  
 โรงเรียน : เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  
 ข้อความ : นำสื่อไปใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้นครับ  
 วันที่ : 2020-10-15 10:17:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรวดี ฉายถวิล  
 โรงเรียน : เทศบาล2วัดสว่างคงคา  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับบทเรียน  
 วันที่ : 2020-10-16 11:22:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : DeepHart  
 โรงเรียน : pornodepuser@gmail.com  
 ข้อความ : Hello! Where do you on the qui vive pro porn? And then the projects are fed up to here with of pornhub and analogues - they are too tired. I demonstrate to be dotty down minuscule of to continuous stylish projects. Owing susceptibility, Pornodep.com is  
 วันที่ : 2020-10-16 21:50:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Hizboita  
 โรงเรียน : wqeiolasd@qmail.host  
 ข้อความ : generic cialis safety buy online cialis generic cialis vs brand cialis order cialis no prescription  
 วันที่ : 2020-10-19 10:19:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชฎาพร จันประทัด  
 โรงเรียน : เทศบาล2วัดสว่างคงคา  
 ข้อความ : เนื้อหาน่าสนใจ  
 วันที่ : 2020-10-21 08:38:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : BrendaKatry  
 โรงเรียน : rkjmlcuyrl@gmail.com  
 ข้อความ : Hello. Я Бебик. Система дает отличные результаты для людей по всему миру и он также поможет и вам. Без сомнений! Мы не говорим, что завтра проснетесь миллиoнером. Этого не будет. Но у Вас всегда будут нaличные дeньги, от своей небольшой онлайн компан  
 วันที่ : 2020-10-23 05:03:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Denglows  
 โรงเรียน : jdiddy2180@aol.com  
 ข้อความ : best cialis online ventolin tablet 2 mg 0.25 mg digoxin where to buy generic cialis online  
 วันที่ : 2020-10-31 07:00:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อรษา แสงจันทร์  
 โรงเรียน : ศรียาภัย  
 ข้อความ : ดีมาก  
 วันที่ : 2020-11-03 08:59:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อรษา แสงจันทร์  
 โรงเรียน : ศรียาภัย  
 ข้อความ : ดีมาก  
 วันที่ : 2020-11-03 08:59:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Nickglows  
 โรงเรียน : waft64@mail.com  
 ข้อความ : proscar 10mg viagra 12.5 mg  
 วันที่ : 2020-11-14 07:14:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : fargo refinance  
 โรงเรียน : naoma@jumbox.site  
 ข้อความ : auto insurance agency research paper katherine johnson  
 วันที่ : 2020-11-14 14:31:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Pay Day Loan  
 โรงเรียน : kconn1969@jumbox.site  
 ข้อความ : fast payday loans  
 วันที่ : 2020-11-17 09:32:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Speedy Cash  
 โรงเรียน : masterhair68@msmx.site  
 ข้อความ : emergency loans loans of america  
 วันที่ : 2020-11-20 07:53:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : amica car insurance  
 โรงเรียน : corpsna@instamail.site  
 ข้อความ : compare multiple auto insurance quotes  
 วันที่ : 2020-11-21 04:53:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กมลรัตน์  
 โรงเรียน : ปัญญาวุธ  
 ข้อความ : น่าสนใจ  
 วันที่ : 2020-11-25 11:57:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Inga  
 โรงเรียน : kuban.photography@bk.ru  
 ข้อความ : новые фото кубань  
 วันที่ : 2020-11-27 04:10:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : canadianmedportal.com  
 โรงเรียน : cndi16@mailsun.monster  
 ข้อความ : online pharmacy  
 วันที่ : 2020-11-27 08:27:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Eyeglows  
 โรงเรียน : kanncrisp@yahoo.com  
 ข้อความ : tofranil 25 mg tab price buy generic viagra in usa tadalafil online without prescription tadalafil gener  
 วันที่ : 2020-11-28 22:18:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศิรัญญา สระ  
 โรงเรียน : สิงห์บุรี  
 ข้อความ : สื่อน่าสนใจ  
 วันที่ : 2020-11-30 20:46:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางปริยามญชุ์ สรรพการ  
 โรงเรียน : เลยพิทยาคม  
 ข้อความ : ขอบคุณคะ  
 วันที่ : 2020-11-30 21:21:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Louisvor  
 โรงเรียน : cherneckijtolyan@gmail.com  
 ข้อความ : Мы гарантируем четкое соотношение заданию, ГОСТам и методическим указаниям.Мы гарантируем, собственно что работа протечет испытание на плагиат и станет исполнена в срок. Корректировки бесплатны, залог пожизненна Автор  
 วันที่ : 2020-12-01 02:49:13  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Amyglows  
 โรงเรียน : victorpecina@mail.com  
 ข้อความ : overseas online pharmacy  
 วันที่ : 2020-12-02 10:06:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Evaglows  
 โรงเรียน : felicia@gmail.com  
 ข้อความ : brazilian pharmacy online  
 วันที่ : 2020-12-03 03:14:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : AaronViolf  
 โรงเรียน : misad4982@gmail.com  
 ข้อความ : Слушайте новые и популярные песни https://upleer.club/music/zarubezhnaja-muzyka/ в хорошем качестве. Собирайте песни в плейлист и нравиться проводите период и наслаждайтесь. Для Вас мы собрали подборки с лучшими новинками и хитами 2020 года. В 2020 году в  
 วันที่ : 2020-12-03 03:39:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Web Cam Pussy  
 โรงเรียน : bengtnilven@jumbox.site  
 ข้อความ : sex chat online  
 วันที่ : 2020-12-03 03:58:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Pay Day Loans  
 โรงเรียน : sunnysframe@jumbox.site  
 ข้อความ : a payday loan payday loans vancouver  
 วันที่ : 2020-12-03 04:51:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Fluen  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : click here best viagra https://viagracheapin21.com/ - buy cheap viagra online viagra generic cialis buy viagra soft soft  
 วันที่ : 2020-12-03 05:14:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Payday Express  
 โรงเรียน : brandon@qtmx.space  
 ข้อความ : quick loans no credit  
 วันที่ : 2020-12-03 05:42:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : KennethAmugh  
 โรงเรียน : sportwset@rambler.ru  
 ข้อความ : Довольно интересно _________________ ігрові автомати онлайн грати безплатно без реєстрації онлайн  
 วันที่ : 2020-12-03 05:50:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Bradleyanili  
 โรงเรียน : p.har.m.ac.ie.c.an.a.@gmail.com  
 ข้อความ : Viagra: $0.31 Cialis: $0.69 Kamagra: $0.90 Trusted canadian pharmacy online + 100% Confidential and anonymous + New FDA Approved Drugs + Special internet prices and discounts + Brand and gen  
 วันที่ : 2020-12-03 05:55:24  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Money Loan  
 โรงเรียน : beaujack07@romail.site  
 ข้อความ : usa fast cash  
 วันที่ : 2020-12-03 06:18:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Pay Day Loans  
 โรงเรียน : christa@instamail.site  
 ข้อความ : internet loan  
 วันที่ : 2020-12-03 06:56:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Fluen  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : welches viagra kaufen https://viagracheapin21.com/ - cheap viagra buy viagra online viagra 30 pills 100mg each  
 วันที่ : 2020-12-03 06:59:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : HenryViada  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : ที่ออนไลน์ทางการเงินหุ่นยนต์ของคุณคื  
 วันที่ : 2020-12-03 07:45:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Kimglows  
 โรงเรียน : ericarothbard@aol.com  
 ข้อความ : canadian pharmacy viagra prices  
 วันที่ : 2020-12-03 08:10:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : CharlesLousy  
 โรงเรียน : mihailmogunov26@gmail.com  
 ข้อความ : Жeнa зaбрáлa всю зáрплáту? Зáрáбòтaй нa зaнaчкý! Оп&#  
 วันที่ : 2020-12-03 08:13:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Kiaglows  
 โรงเรียน : drewdowns241@outlook.com  
 ข้อความ : viagra buy australia  
 วันที่ : 2020-12-03 09:12:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : geico  
 โรงเรียน : nroberts@msmx.site  
 ข้อความ : car insurance comparison free car insurance quotes  
 วันที่ : 2020-12-03 09:42:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Annaglows  
 โรงเรียน : ppmafnas@mail.com  
 ข้อความ : tadalafil online no prescription sildenafil 20 mg price in india viagra pill cost  
 วันที่ : 2020-12-03 10:13:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : trishanu60  
 โรงเรียน : triciaui60@ryoichi4210.shiro92.gomailxyz.space  
 ข้อความ : Hot teen pics http://animalporndvd.jsutandy.com/?amira orgy cream pies porn porn stare free patti goes down porn porn star missy alive or dead free teen porn pictures and galleries  
 วันที่ : 2020-12-03 10:22:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ing insurance  
 โรงเรียน : borgessoares@msmx.site  
 ข้อความ : cash value life insurance equitable life insurance  
 วันที่ : 2020-12-03 10:41:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Free Live Sex Chats  
 โรงเรียน : jkdexter@msmx.site  
 ข้อความ : chaterbate sex cam  
 วันที่ : 2020-12-03 10:47:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Carlglows  
 โรงเรียน : heidivoorbraeck@outlook.com  
 ข้อความ : levaquin antibiotics tadalafil 20mg in india lyrica 50 mg price pharmacy wholesalers canada <  
 วันที่ : 2020-12-03 10:59:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : HenryViada  
 โรงเรียน : martrobe@hotmail.com  
 ข้อความ : เริ่มการทำลายพันดอลล่าร์ทุกสัปดาห์แค  
 วันที่ : 2020-12-03 11:00:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Kiaglows  
 โรงเรียน : quanyin0715@yahoo.com  
 ข้อความ : cialis nz  
 วันที่ : 2020-12-03 11:07:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : WildzCasino  
 โรงเรียน : wildzcasino777@gmail.com  
 ข้อความ : Wildz Online Casino https://wildz-casino.net/ welcome deposit Bonus 500$ + 200 Free Spins!  
 วันที่ : 2020-12-03 11:13:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Fluen  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : viagra a basso cost https://viagracheapin21.com/ - cheap viagra cost of viagra at costco we choice cheep viagra uk  
 วันที่ : 2020-12-03 11:24:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : HenryViada  
 โรงเรียน : nicol@blacksea.net.ua  
 ข้อความ : ไม่ต้องตื่นทั้งคืนเพื่อให้ได้เงิน รถเ&#  
 วันที่ : 2020-12-03 11:36:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : KennethAmugh  
 โรงเรียน : sportwset@rambler.ru  
 ข้อความ : ничего особенного _________________ ігрові автомати з бонусом за регистрацию  
 วันที่ : 2020-12-03 11:50:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Williamvab  
 โรงเรียน : prostitutros@gmail.com  
 ข้อความ : секс с толстыми женщинами, размещенные на нашем ресурсе, настолько прекрасны, что выбор будет сделать совсем не просто, но выбрав самую развратную красотку-путану, она воплотит в реальность самые смелые сексуальные ф  
 วันที่ : 2020-12-03 12:15:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Nickglows  
 โรงเรียน : arne42@yahoo.com  
 ข้อความ : order viagra online uk hydroxychloroquine chloroquine all med pharmacy cozaar 25 mg  
 วันที่ : 2020-12-03 12:41:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Jackglows  
 โรงเรียน : tammybirch@yahoo.com  
 ข้อความ : buy tadalafil mexico online discount tadalafil price of viagra 2018  
 วันที่ : 2020-12-03 12:58:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Fluen  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : sirve que viagra el femenino https://viagracheapin21.com/ - i recommend cheap viagra pills viagra cheap viagra price best  
 วันที่ : 2020-12-03 13:06:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Easy Payday Loan  
 โรงเรียน : jbrbaker@jumbox.site  
 ข้อความ : personal loans for veterans  
 วันที่ : 2020-12-03 13:08:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : SemyonFluen  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : discount cialis with paypal http://cialisooie.com/ - buy cialis buy cialisfollow link cheap 25mg cialis http://cialisuqpor.com/ - generic cialis buy cialis online  
 วันที่ : 2020-12-03 13:14:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : bstxsrrjw  
 โรงเรียน : stavkasport2021@rambler.ru  
 ข้อความ : Огромное тебе СПАСИБО _________________ ставки на футбол лига чемпионов лига ставок  
 วันที่ : 2020-12-03 13:25:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : AshariFluen  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : visit our site buy viagra uk https://via1buynow.com/ - buy viagra viagrahow can i get viagra in uk http://viagener2020.com/ - generic viagra cheap viagra  
 วันที่ : 2020-12-03 13:27:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ZabotinaFluen  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : viagra created http://viagraaqwe.com/ - buy viagra viagra cheapwhat does viagra mean http://viagraeuw.com/ - buy generic viagra viagra online  
 วันที่ : 2020-12-03 13:39:20  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : HenryViada  
 โรงเรียน : amar306@gmail.com  
 ข้อความ : ไม่ต้องกังวลถ้าคุณถูกไล่ออก ทำงานออนไ&#  
 วันที่ : 2020-12-03 13:43:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : AlyonaFluen  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : custom writing art appreciation https://tabserectilecheap.com/ - buy generic cialis cheap cialis online  
 วันที่ : 2020-12-03 13:50:20  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Evaglows  
 โรงเรียน : barbarapeterson84@hotmail.com  
 ข้อความ : prinivil 5mg tablet  
 วันที่ : 2020-12-03 13:51:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Jackglows  
 โรงเรียน : jkf@yahoo.com  
 ข้อความ : viagra prescription cost canadianpharmacyworld com buy trental 400 mg online uk  
 วันที่ : 2020-12-03 14:00:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : HenryViada  
 โรงเรียน : ugonna4real2009@gmail.com  
 ข้อความ : เราต้องเจอวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเป็น  
 วันที่ : 2020-12-03 14:34:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : aig auto insurance  
 โรงเรียน : rosella@romail.site  
 ข้อความ : auto owners insurance online  
 วันที่ : 2020-12-03 15:04:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Joeglows  
 โรงเรียน : ehparker1970@gmail.com  
 ข้อความ : modafinil 100 mg tablet omnicef 100mg sildenafil 20 mg price in india  
 วันที่ : 2020-12-03 15:19:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : BanikElask  
 โรงเรียน : nakikes@mulars.ru  
 ข้อความ : Красивые модели Адидас, которые предлагает немецкая организация Адидас – известные во всём мире. Ими пользуются как простые мужчины и женщины, так и спортсмены. Среди крутых моделек у фирмы Адидас целая линейка эксклюзивных позиций. Если вы хотите заказат  
 วันที่ : 2020-12-03 17:11:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : usaa car insurance  
 โรงเรียน : jookington@jumbox.site  
 ข้อความ : free auto insurance quotes nj cheapest auto insurance  
 วันที่ : 2020-12-03 18:00:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : A Payday Loan  
 โรงเรียน : jimpilgrim@instamail.site  
 ข้อความ : advance cash loan secured loans  
 วันที่ : 2020-12-03 18:49:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Evaglows  
 โรงเรียน : clemencia@hotmail.com  
 ข้อความ : order viagra from india  
 วันที่ : 2020-12-03 19:58:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Joeglows  
 โรงเรียน : swtart69@aol.com  
 ข้อความ : toprol xl brand coupon order propecia online no prescription dexamethasone 75 mg tadalafil medicatio  
 วันที่ : 2020-12-03 21:13:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : geico  
 โรงเรียน : plaguens@jumbox.site  
 ข้อความ : el general insurance top 10 auto insurance companies  
 วันที่ : 2020-12-03 21:15:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Denglows  
 โรงเรียน : johnmurphy@mail.com  
 ข้อความ : levaquin 750mg tadalafil uk generic fildena price tadalafil 20mg from india  
 วันที่ : 2020-12-03 21:38:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Lisaglows  
 โรงเรียน : dan02@mail.com  
 ข้อความ : buy female viagra pills  
 วันที่ : 2020-12-03 21:42:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Annaglows  
 โรงเรียน : fijiphil@outlook.com  
 ข้อความ : no rx needed pharmacy generic viagra online pharmacy canada buy generic cialis fast shipping ci  
 วันที่ : 2020-12-03 21:45:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : HenryViada  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : ทำเงินเข้าไปมันง่ายกว่าตอนนี้ เชื่อมโ  
 วันที่ : 2020-12-03 21:51:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Judyglows  
 โรงเรียน : stnwoo38g495@mail.com  
 ข้อความ : cialis pills online canada online pharmacy delivery delhi minocycline 50 generic cialis 60 mg  
 วันที่ : 2020-12-03 21:52:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : motorcycle insurance  
 โรงเรียน : manso1@qtmx.space  
 ข้อความ : car insurance  
 วันที่ : 2020-12-03 21:53:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : RubenMic  
 โรงเรียน : suslovnikolaj606@gmail.com  
 ข้อความ : Скачать бесплатную MP3 https://fajlmp3.club/online/zarubezhnyj-rjep-hip-hop/ музыку для телефон, планшет alias ПК. Непомерный архив с новыми песнями, которые позволительно скачать для Android или iOS в хорошем качестве.   
 วันที่ : 2020-12-03 22:24:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Fluen  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : baby viagra https://viagracheapin21.com/ - viagra cheap thuoc viagra viagra shops in uk  
 วันที่ : 2020-12-03 22:36:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Kiaglows  
 โรงเรียน : jaschas@hotmail.com  
 ข้อความ : buy cialis 80 mg  
 วันที่ : 2020-12-03 22:41:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Sueglows  
 โรงเรียน : graffam@mail.com  
 ข้อความ : buy femara uk female viagra prescription buy generic viagra india cialis without a p  
 วันที่ : 2020-12-03 22:47:13  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Vaughnanopy  
 โรงเรียน : carlamondiegas@gmx.com  
 ข้อความ : If you enjoy testing your luck at the tables, you’re in luck to play some of your favourite games. They do have an app available, but it’s not a necessity. Looking for of the leave the is a 27 paylines to play free games, bisogno di. 100% Free no u  
 วันที่ : 2020-12-03 23:13:04  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Jimglows  
 โรงเรียน : xmetateat@yahoo.com  
 ข้อความ : mobic price uk canada levitra buy online cialis online for sale legal canadian pharmacy online  
 วันที่ : 2020-12-03 23:20:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : kotak life insurance  
 โรงเรียน : reproman90015@instamail.site  
 ข้อความ : mutual savings life insurance life insurance australia  
 วันที่ : 2020-12-03 23:23:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : DavidweF  
 โรงเรียน : yfg3ramail@gmail.com  
 ข้อความ : In the beginning of all, it is inescapable to bargain out cold the problems that the weed out purpose secure to negotiation with. To do this, you need to submit the salt water to an examination that commitment mark which substances exceed the allowable li  
 วันที่ : 2020-12-03 23:35:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Kiaglows  
 โรงเรียน : juaknino@gmail.com  
 ข้อความ : mail order pharmacy no prescription  
 วันที่ : 2020-12-03 23:43:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Lisaglows  
 โรงเรียน : jayeff100@yahoo.com  
 ข้อความ : cialis us pharmacy  
 วันที่ : 2020-12-03 23:45:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Fluen  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : viagra kobra 100mg https://viagracheapin21.com/ - buy viagra viagra usa senza ricetta follow link viagra strips  
 วันที่ : 2020-12-04 00:21:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Paulglows  
 โรงเรียน : tawnyblaze2009@hotmail.com  
 ข้อความ : order levaquin online cost of sildenafil 100 mg tablet piroxicam medication mexican pharmacy w  
 วันที่ : 2020-12-04 00:41:04  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Amyglows  
 โรงเรียน : soegtroperin@hotmail.com  
 ข้อความ : how to order viagra online in canada  
 วันที่ : 2020-12-04 00:53:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : rniasavast  
 โรงเรียน : kari5961@mix-mail.online  
 ข้อความ : зеркало в раме орех или магазин зеркальный https://bagemika.ru/catalog/product/zerkalo-v  
 วันที่ : 2020-12-04 01:08:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Markglows  
 โรงเรียน : sareeves@mail.com  
 ข้อความ : purchase generic cialis online prinivil 10 mg tablet express scripts com pharmacies feldene tabl  
 วันที่ : 2020-12-04 02:09:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : life insurance plans  
 โรงเรียน : jimroletter@msmx.site  
 ข้อความ : term life plans no medical exam life insurance  
 วันที่ : 2020-12-04 02:20:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Denglows  
 โรงเรียน : setsuko@yahoo.com  
 ข้อความ : buy generic cialis online in usa sildenafil online australia sildenafil discount hydroxyc  
 วันที่ : 2020-12-04 03:04:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อุไรวรรณ ทั่วจบ  
 โรงเรียน : ชุมชนวัดขันเงิน  
 ข้อความ : เศษส่วน  
 วันที่ : 2020-12-08 05:04:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อุไรวรรณ ทั่วจบ  
 โรงเรียน : ชุมชนวัดขันเงิน  
 ข้อความ : เนื้อหาน่าสนใจ  
 วันที่ : 2020-12-08 05:05:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : OperEldek  
 โรงเรียน : ddsa33sert@gmail.com  
 ข้อความ : Thank you for created imathclass.info just simle like How can I do my site http://koreabrush.co.kr/?page_id=1116&lang=en&uid=25&mod=document&pageid=1 is like imathclass.info  
 วันที่ : 2020-12-11 13:36:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Igrl55j  
 โรงเรียน : ajoi55@lechomail.com  
 ข้อความ : proscar viagra cheap levitra  
 วันที่ : 2020-12-14 02:26:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วสำสำ  
 โรงเรียน : าำาามำสห  
 ข้อความ : ก่ห่ห  
 วันที่ : 2020-12-16 20:45:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นิตญา สุขแสวง  
 โรงเรียน : บ้านท่าข้าม  
 ข้อความ : สื่อน่าสนใจมากค่ะ  
 วันที่ : 2020-12-19 21:35:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Jimglows  
 โรงเรียน : pavelmazac@yahoo.com  
 ข้อความ : canadian brand viagra digoxin generic price  
 วันที่ : 2020-12-21 14:38:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Samglows  
 โรงเรียน : bsswafford@hotmail.com  
 ข้อความ : sildenafil mexico online vardenafil tablets price in india cialis 5mg for daily use  
 วันที่ : 2020-12-23 16:46:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Janeglows  
 โรงเรียน : ariannananni@yahoo.com  
 ข้อความ : buy cialis online nz  
 วันที่ : 2020-12-24 23:07:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Kimglows  
 โรงเรียน : andni741@mail.com  
 ข้อความ : buy viagra online fast delivery  
 วันที่ : 2020-12-27 02:20:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปภัสรา เทพทับทิม  
 โรงเรียน : ลานสักวิทยา  
 ข้อความ : เนื้อหาเข้าใจงายมากคะ  
 วันที่ : 2020-12-27 15:13:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Samglows  
 โรงเรียน : eusebia@yahoo.com  
 ข้อความ : sildenafil 100mg tablets uk ivermectin 1 cream 45gm  
 วันที่ : 2020-12-28 12:03:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Janeglows  
 โรงเรียน : gnordine@mail.com  
 ข้อความ : how much is elimite cream  
 วันที่ : 2020-12-28 18:36:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : SofiLoyap  
 โรงเรียน : paffedduva-8972@yopmail.com  
 ข้อความ : Всех приветствую! Жизнь повернулась так что начала искать гадалку. Обратилась ко многим гадалкам - экстрасенсам за помощью, но помогла мне только экстрасенс - гадалка Стелла. Добрый и светлый человек, знает и делает свою работу на совесть! Обратила  
 วันที่ : 2020-12-30 00:06:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Payday  
 โรงเรียน : tierra@jumbox.site  
 ข้อความ : cash advance installment loan no credit check lenders only advance payday loan online loans direct deposit  
 วันที่ : 2021-01-02 08:39:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวพนิดา เรืองสุวรรณกุล  
 โรงเรียน : หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  
 ข้อความ : ดีมาก ๆ เลยค่ะคุณครู ขอบพระคุณสำหรับเนื้อหาและความรู้นะคะ  
 วันที่ : 2021-01-05 19:43:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สิงห์ทอง มงคลพงษ์  
 โรงเรียน : จอมทอง  
 ข้อความ : ศึกษาปิดช่วงโควิท  
 วันที่ : 2021-01-07 08:22:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวอะมินา บินต่วน  
 โรงเรียน : ดารุลอูลูม  
 ข้อความ : ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ  
 วันที่ : 2021-01-07 19:19:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Evaglows  
 โรงเรียน : michaelanderson0428@aol.com  
 ข้อความ : sildenafil 20 mg tablets price  
 วันที่ : 2021-01-08 05:55:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Samglows  
 โรงเรียน : elymra2@gmail.com  
 ข้อความ : viagra fast delivery usa daily cialis coupon generic viagra online pharmacy canada  
 วันที่ : 2021-01-08 08:16:00  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Janeglows  
 โรงเรียน : axalexander@mail.com  
 ข้อความ : lasix water pill  
 วันที่ : 2021-01-08 08:37:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Ivyglows  
 โรงเรียน : kyoda@gmail.com  
 ข้อความ : where can you buy over the counter viagra cialis 60 mg price buy generic norvasc viagra pharmacy austral  
 วันที่ : 2021-01-10 12:25:39  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายฟูเกียรติ บุญยง  
 โรงเรียน : วัดสุทธาวาส  
 ข้อความ : จัดทำสื่อการสอนได้ดีมาก  
 วันที่ : 2021-01-10 21:37:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ธนดล  
 โรงเรียน : หัวไทรเรือนประชาบาล  
 ข้อความ : บอกคำตอบ  
 วันที่ : 2021-01-11 13:48:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ  
 โรงเรียน : ปักธงชัยประชานิรมิต  
 ข้อความ : เนื้อหานำไปใช้สอนได้ดีมากครับ  
 วันที่ : 2021-01-12 12:13:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ  
 โรงเรียน : ปักธงชัยประชานิรมิต  
 ข้อความ : เนื้อหานำไปใช้สอนได้ดีมากครับ  
 วันที่ : 2021-01-12 12:13:13  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุปามาศ คงสตรี  
 โรงเรียน : มัธยมบ้านแก้งวิทยา  
 ข้อความ : อยากเรียนรู้หลักการสอนคณิต ม.ต้นและปลายค่ะ  
 วันที่ : 2021-01-13 11:41:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุปามาศ คงสตรี  
 โรงเรียน : มัธยมบ้านแก้งวิทยา  
 ข้อความ : อยากเรียนรู้หลักการสอนคณิต ม.ต้นและปลายค่ะ  
 วันที่ : 2021-01-13 11:41:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Esnmlzxo  
 โรงเรียน : poagyt@lechomail.com  
 ข้อความ : votre pharmacie franГ§aise en ligne viagra sans ordonnance cialis  
 วันที่ : 2021-01-14 00:48:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เนตรนภา  
 โรงเรียน : บ้านละมงค์  
 ข้อความ : บอกคำตอบ  
 วันที่ : 2021-01-18 10:12:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : โศภิษฐา เเสงพรม  
 โรงเรียน : สาหร่ายวิทยาคม  
 ข้อความ : อัตราส่วนตริโกณมิติ  
 วันที่ : 2021-01-18 19:05:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรนภา ฐานะวัน  
 โรงเรียน : สาหร่ายวิทยาคม  
 ข้อความ : บอกคำตอบ  
 วันที่ : 2021-01-18 19:08:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นัฐพร เจตนานุศาสน์  
 โรงเรียน : ศรีวิชัยวิทยา  
 ข้อความ : น่าวนใจมาก  
 วันที่ : 2021-01-19 13:38:39  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศิริรัตน์  
 โรงเรียน : แอดแวนตีสเอกมัย  
 ข้อความ : เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ  
 วันที่ : 2021-01-24 15:14:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Donaldundew  
 โรงเรียน : zukovkosta06@gmail.com  
 ข้อความ : Заправский смотреть порнушку small teen производит крутое впечатление в порно видео, ведь в нем перевелись никакой постановки  
 วันที่ : 2021-01-27 03:46:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Joeglows  
 โรงเรียน : bjw91302@mail.com  
 ข้อความ : levitra comparison cipro 500 mg tablet price tadacip for sale uk fluoxetine for sale online  
 วันที่ : 2021-01-30 08:53:16  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Joeglows  
 โรงเรียน : mattgarner5@outlook.com  
 ข้อความ : prozac cost in canada cafergot online  
 วันที่ : 2021-01-30 14:27:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Evaglows  
 โรงเรียน : anika@mail.com  
 ข้อความ : buy kamagra oral jelly online  
 วันที่ : 2021-01-31 16:57:16  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Payday Loan  
 โรงเรียน : captscottday@romail.site  
 ข้อความ : loan  
 วันที่ : 2021-02-01 18:40:01  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จีรนันท์  
 โรงเรียน : มวกเหล็กวิทยา  
 ข้อความ : เส้นขนาน  
 วันที่ : 2021-02-03 09:53:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Annaglows  
 โรงเรียน : swansongrpcarl@aol.com  
 ข้อความ : tadalafil from mexico cost nitrofurantoin vardenafil hcl prednisone 3 tablets daily<  
 วันที่ : 2021-02-04 12:05:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Nickglows  
 โรงเรียน : jule@hotmail.com  
 ข้อความ : price of metformin 500 mg in india silagra canada vardenafil tab 20mg buy online generic deltasone  
 วันที่ : 2021-02-07 01:46:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Nickglows  
 โรงเรียน : erinn@hotmail.com  
 ข้อความ : [url=http://bpviagra.com/]sildenafil 100 online[/url] [url=http://xsviagra.online/]viagra soft 50mg[/url] [url=http://viagrampt.online/]how to get cheap viagra online[/url] [url=http://luckypharmusa.online/]reliable canadian online pharmacy[/url] [url=htt  
 วันที่ : 2021-02-07 02:28:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Annaglows  
 โรงเรียน : adsimpson61@yahoo.com  
 ข้อความ : viagra online order usa tadalafil 100mg tablets  
 วันที่ : 2021-02-07 09:03:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Janeglows  
 โรงเรียน : marcus7@gmail.com  
 ข้อความ : can you order diflucan online  
 วันที่ : 2021-02-08 19:24:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Jackglows  
 โรงเรียน : khalidmohammed1@aol.com  
 ข้อความ : where to get clomid online canadian viagra no prescription  
 วันที่ : 2021-02-08 23:04:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Nickglows  
 โรงเรียน : tmotoscoota@hotmail.com  
 ข้อความ : prednisone 20mg where to buy accutane usa  
 วันที่ : 2021-02-10 07:02:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วีรวรรณ เตะเส็น  
 โรงเรียน : บ้านเกาะเคี่ยม  
 ข้อความ : ทำต่อไปเรื่อยไปนะคะ สู้ๆ  
 วันที่ : 2021-02-12 18:35:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Kimglows  
 โรงเรียน : joepkrah@hotmail.com  
 ข้อความ : cialis price per pill  
 วันที่ : 2021-02-13 08:41:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : มัลลิกา เกษร  
 โรงเรียน : สาหร่ายวิทยาคม  
 ข้อความ : บอกคำตอบ  
 วันที่ : 2021-02-14 19:52:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Annaglows  
 โรงเรียน : jaleesa@outlook.com  
 ข้อความ : cheap sildenafil 20 mg cialis 20 mg cost sildenafil generic cheap  
 วันที่ : 2021-02-16 16:45:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : GaeHeffliece  
 โรงเรียน : Rhingearesyfeshy5m3@calis24.com  
 ข้อความ : generic cialis 20 mg canada  
 วันที่ : 2021-02-17 00:29:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Jimglows  
 โรงเรียน : tisa@yahoo.com  
 ข้อความ : albenza albendazole ivermectin  
 วันที่ : 2021-02-19 16:51:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Nickglows  
 โรงเรียน : ritvatavaila@gmail.com  
 ข้อความ : buy chloroquine online uk hydrochlorothiazide caps metformin for sale online where can i buy viagra ov  
 วันที่ : 2021-02-19 16:52:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Annaglows  
 โรงเรียน : neppester@hotmail.com  
 ข้อความ : synthroid 25 mg sildenafil cheapest price cheap arimidex online tretinoin cream over the counter  
 วันที่ : 2021-02-20 02:43:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : QGWCXUDJQ2T8GDVWXF www.web.de  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : QGWCXUDJQ2T8GDVWXF www.google.com  
 วันที่ : 2021-02-20 15:10:04  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Joeglows  
 โรงเรียน : commandercr1@outlook.com  
 ข้อความ : no rx pharmacy international pharmacy no prescription canadian pharmacy world coupon abilify otc  
 วันที่ : 2021-02-21 17:52:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาสา. นิร่  
 โรงเรียน : บางหลวง  
 ข้อความ : ดีคับ  
 วันที่ : 2021-02-22 00:43:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Alanglows  
 โรงเรียน : vonross@yahoo.com  
 ข้อความ : malegra dxt avana 100mg wellbutrin 225 mg tretinoin 0.025 cream levitra  
 วันที่ : 2021-02-25 10:27:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Annsaw  
 โรงเรียน : melli@audiovenik.info janice@audiovenik.info felicia@audiovenik.info eliza@audiovenik.info taurn@audiovenik.info  
 ข้อความ : ladies looking for sex anderson sc http://goldgirlxxx.xyz/ Here at LocalSexting, our community of hot locals is growing every single day. Com online dating site with local sex right dating site for free online chat, gay dating app. Features that no up  
 วันที่ : 2021-02-27 10:48:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Nickglows  
 โรงเรียน : selene@aol.com  
 ข้อความ : sildenafil 100mg price uk sildenafil 25 mg india hydrochlorothiazide 25 mg generic canada drug pharmacy  
 วันที่ : 2021-02-28 08:24:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Jimglows  
 โรงเรียน : tyrer948@aol.com  
 ข้อความ : yasmin pill australia can you buy clomid online canadian pharmacy cialis cialis 100  
 วันที่ : 2021-03-04 09:25:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Samglows  
 โรงเรียน : dmar9t1@gmail.com  
 ข้อความ : levitra 5mg cost online otc pharmacy  
 วันที่ : 2021-03-13 12:18:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Williamrer  
 โรงเรียน : irinakruzilina311@gmail.com  
 ข้อความ : На порно ебля https://porno-eblja.com/domashnyaya-eblya/ дозволено лорнировать онлайн порно безмездно без регистрации и смс, лучшая выебал смотреm  
 วันที่ : 2021-03-14 03:15:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ประสบโชค นิมาลา  
 โรงเรียน : นิยทศิลป์อนุสรณ์  
 ข้อความ : เยี่ยมมาก  
 วันที่ : 2021-03-24 23:14:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Janeglows  
 โรงเรียน : jamief@aol.com  
 ข้อความ : tetracycline discount  
 วันที่ : 2021-03-26 19:17:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Speedycash  
 โรงเรียน : sennette@jumbox.site  
 ข้อความ : online short term loans  
 วันที่ : 2021-04-12 04:46:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Coreymat  
 โรงเรียน : kurbanovas163@gmail.com  
 ข้อความ : Порно SOSKA - это сайт премиальной и бесплатной порнуха конский член ! Весь порно видео ролики дозволено  
 วันที่ : 2021-04-22 11:09:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Best Online Loans  
 โรงเรียน : johreepend@msmx.site  
 ข้อความ : small personal loans online  
 วันที่ : 2021-04-23 07:01:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Maryglows  
 โรงเรียน : iris@yahoo.com  
 ข้อความ : buy sildenafil citrate online best buy generic viagra tadalafil online mexico cialis pharmacy price comparison  
 วันที่ : 2021-04-23 10:14:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Loan Cash  
 โรงเรียน : gsgctharp@jumbox.site  
 ข้อความ : private loan  
 วันที่ : 2021-04-23 11:04:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Janeglows  
 โรงเรียน : noel@gmail.com  
 ข้อความ : cialis soft tabs 10mg  
 วันที่ : 2021-04-23 20:41:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : LarrySworP  
 โรงเรียน : oxdskwt@rnokmsv.com  
 ข้อความ : finasteride and propecia: finasteride - propecia tablets  
 วันที่ : 2021-04-26 00:11:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : JerryKax  
 โรงเรียน : zggwriw@jkvwizs.com  
 ข้อความ : https://edpillst.com/# erectile dysfunction medicines ed treatment review ed drugs natural remedies for ed  
 วันที่ : 2021-04-27 12:27:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Rickygix  
 โรงเรียน : alinakabelskaa54@gmail.com  
 ข้อความ : Сайт мобильное порно группа с тысячами роликов в разных категориях. Много порно  
 วันที่ : 2021-04-30 05:05:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Ivyglows  
 โรงเรียน : escobarpd@hotmail.com  
 ข้อความ : viagra 25 mg order how to buy cialis from canada cialis prescription usa online pharmacy ciali  
 วันที่ : 2021-05-05 07:16:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Jimglows  
 โรงเรียน : jimjimkid@hotmail.com  
 ข้อความ : rxpharmacycoupons buy cialis 10mg online buy genuine viagra online cialis price canada  
 วันที่ : 2021-05-07 06:18:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Janeglows  
 โรงเรียน : tazzy989@hotmail.com  
 ข้อความ : sildenafil medication cost  
 วันที่ : 2021-05-07 07:49:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Evaglows  
 โรงเรียน : markjrocha@mail.com  
 ข้อความ : female viagra 500mg  
 วันที่ : 2021-05-07 14:28:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Annaglows  
 โรงเรียน : tiffanymschoeps06@gmail.com  
 ข้อความ : cialis 20mg price uk buy cialis online nz buy prednisone online uk can you buy prozac online  
 วันที่ : 2021-05-07 20:54:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Nickglows  
 โรงเรียน : joshphx84@outlook.com  
 ข้อความ : viagra pills no prescription inderal 80 mg tablets viagra brand buy lasix online with mastercard<  
 วันที่ : 2021-05-08 14:37:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : HaroldChave  
 โรงเรียน : hamidrezaii6766@gmail.com  
 ข้อความ : online pharmacies for cialis health plus cialis cialis for neuropathy  
 วันที่ : 2021-05-10 08:57:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Janeglows  
 โรงเรียน : bucaniere23@outlook.com  
 ข้อความ : how much is cialis in canada  
 วันที่ : 2021-05-10 11:02:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Soobesott  
 โรงเรียน : itaterm@rvmail.xyz  
 ข้อความ : no prescription kamagra oral jelly  
 วันที่ : 2021-05-12 07:47:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Kimglows  
 โรงเรียน : rcutler@mail.com  
 ข้อความ : cheap viagra 200mg  
 วันที่ : 2021-05-12 09:04:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Soobesott  
 โรงเรียน : itaterm@rvmail.xyz  
 ข้อความ : viagra with dapoxetine  
 วันที่ : 2021-05-13 00:56:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Evaglows  
 โรงเรียน : harryl@hotmail.com  
 ข้อความ : modafinil capsules  
 วันที่ : 2021-05-13 01:10:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Samglows  
 โรงเรียน : pgnordin@mail.com  
 ข้อความ : cialis tadalafil soft chewable 20mg over the counter viagra for women  
 วันที่ : 2021-05-13 23:02:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Lisaglows  
 โรงเรียน : boulderball@outlook.com  
 ข้อความ : generic daily use cialis  
 วันที่ : 2021-05-13 23:59:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Glennneuro  
 โรงเรียน : samojlenkove@gmail.com  
 ข้อความ : Лучший порно сайт https://eropron.club/categories/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D0%A5%D1%83%D0%B9/ чтобы взрослых EROPRON. Бесплатная порнуха hd. Грязное и крутое оk  
 วันที่ : 2021-05-14 04:00:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Nickglows  
 โรงเรียน : roxann@mail.com  
 ข้อความ : sildenafil 2.5 buying viagra in australia over the counter vibramycin 100 mg tadalafil tablets onl  
 วันที่ : 2021-05-14 15:54:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : CarlosTef  
 โรงเรียน : zeyna.badluyeva@mail.ru  
 ข้อความ : Full Report free games download  
 วันที่ : 2021-05-15 14:35:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Curtiscaf  
 โรงเรียน : baikopos27@edrxfast.com  
 ข้อความ : monthly cost of cialis without insurance: cialis in europe buy cialis insurance http://cialisbnb.com/# buy cialis online generic much does cialis cost without insurance cost of cial  
 วันที่ : 2021-05-16 06:41:41  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Curtiscaf  
 โรงเรียน : baikopos27@edrxfast.com  
 ข้อความ : buy cialis without perscription: buy cialis cheaper online cialis 20mg usa http://cialisbnb.com/# buy cialis online cheap cialis without prescriptions canada buy cialis rush ord  
 วันที่ : 2021-05-16 13:30:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Jimglows  
 โรงเรียน : jolly71@aol.com  
 ข้อความ : female viagra europe generic cialis fast delivery modafinil uk foreign pharmacy no prescription  
 วันที่ : 2021-05-16 19:33:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Curtiscaf  
 โรงเรียน : baikopos27@edrxfast.com  
 ข้อความ : buy cialis rush: buy cialis tadalafil0 with pay pal buy cialis 36 hour online https://cialisbnb.com/# buy cialis philippines how to buy cialis online from canada cialis 5mg tablet  
 วันที่ : 2021-05-16 22:40:25  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : JamesBrace  
 โรงเรียน : tatanahubova@gmail.com  
 ข้อความ : Поклонники красивое порно видео короткое будут рады посмотреть о  
 วันที่ : 2021-05-17 04:07:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Curtiscaf  
 โรงเรียน : baikopos27@edrxfast.com  
 ข้อความ : ordering cialis online australia: how to buy cialis online uk buy cialis cheaper online http://cialisbnb.com/# cialis without presciption in usa buy cialis shipping canada ordering  
 วันที่ : 2021-05-17 05:32:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Joeglows  
 โรงเรียน : aloewi@mail.com  
 ข้อความ : cialis australia zithromax z pak us pharmacy  
 วันที่ : 2021-05-17 19:37:01  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : .  
 โรงเรียน : .  
 ข้อความ : .  
 วันที่ : 2021-05-17 19:38:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : RobertoMit  
 โรงเรียน : irinamuravcova05@gmail.com  
 ข้อความ : Откровенная минет порно зрелых бесплатно и основание порно на  
 วันที่ : 2021-05-18 08:43:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Matthewplomb  
 โรงเรียน : Laptop Repair Delhi  
 ข้อความ : laptop repair in delhi by make my lappy  
 วันที่ : 2021-05-18 22:06:53  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : TimothyZer  
 โรงเรียน : vvasnecov17@gmail.com  
 ข้อความ : прыгающие дойки порно - наше самое любимое порно. Офигительная коллекция ххх секс  
 วันที่ : 2021-05-20 00:08:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Allenjense  
 โรงเรียน : baikopos28@edrxfast.com  
 ข้อความ : treatments for ed: buy ed pills online - ed medications http://doxycyclinests.com/# odering doxycycline buy lisinopril canada lisinopril online pharmacy lisinopril 12.5 ta  
 วันที่ : 2021-05-20 02:23:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Jeramylop  
 โรงเรียน : bitovaulana533@gmail.com  
 ข้อความ : Смотрите новые и популярные порно онлайн огромный член ролики из разных  
 วันที่ : 2021-05-20 03:26:56  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Samglows  
 โรงเรียน : allimarieges@aol.com  
 ข้อความ : top online pharmacy albuterol sulfate inhaler sildenafil australia 500 mg gabapentin  
 วันที่ : 2021-05-22 10:18:07  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Samglows  
 โรงเรียน : molly@gmail.com  
 ข้อความ : best australian online pharmacy doxycycline online pharmacy canada where can i buy cialis online canada via  
 วันที่ : 2021-05-23 18:52:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Jimglows  
 โรงเรียน : mmuasya2000@hotmail.com  
 ข้อความ : viagra 10 tadalafil online in india buy canadian cialis online tadalafil canada 20mg  
 วันที่ : 2021-05-23 22:01:39  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Kimglows  
 โรงเรียน : bigred6097@outlook.com  
 ข้อความ : lisinopril 500 mg  
 วันที่ : 2021-05-24 09:52:20  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Evaglows  
 โรงเรียน : steststest@hotmail.com  
 ข้อความ : generic viagra in india  
 วันที่ : 2021-05-24 14:22:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Ivyglows  
 โรงเรียน : ecossey@gmail.com  
 ข้อความ : prescription viagra 100mg how to order viagra online in canada script pharmacy usa tadalafil  
 วันที่ : 2021-05-27 10:55:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ralley  
 โรงเรียน : sowfvq@truxamail.com  
 ข้อความ : zyrtec 10 mg dosage kamagra jelly 100mg generic viagra no prescription viagra without doctor prescriptio  
 วันที่ : 2021-05-27 13:41:05